תמ"א כוכבי הבנייה בע"מ

פרטים

שם
תמ"א כוכבי הבנייה בע"מ
מספר ח.פ.
515308005
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 515308005

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.