אלקטרה תשתיות בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
אלקטרה תשתיות בע"מ
מספר ח.פ.
511365215
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511365215

מעורבות בתאונות

2 תאונות, הרוג ופצוע.