מתחם חברת החשמל, רח' גרשון מלמד, ירושלים

פרטים

שם
מתחם חברת החשמל, רח' גרשון מלמד, ירושלים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 3 פצועים.