אפריקה ישראל בע״מ

פרטים

שם
אפריקה ישראל בע״מ
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

2 תאונות, 2 הרוגים.