י. רפאל - בנין והנדסה בע"מ

פרטים

שם
י. רפאל - בנין והנדסה בע"מ
מספר ח.פ.
512372418
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512372418

מעורבות בתאונות

2 תאונות, הרוג ופצוע.