בית פרטי - אין קבלן מבצע

פרטים

שם
בית פרטי - אין קבלן מבצע
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.