מ. ל. ט. מבנים בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
מ. ל. ט. מבנים בע"מ
מספר ח.פ.
510856081
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510856081

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 פצועים.