מפעל "המחמצת"

פרטים

שם
מפעל "המחמצת"
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.