דניה סיבוס בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
דניה סיבוס בע"מ
מספר ח.פ.
512569237
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512569237

מעורבות בתאונות

7 תאונות, 6 הרוגים ופצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2022-10-26 סעיף ההפרה: איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. עיצום כספי מס' צו 15161, סכום: 36,560 ₪, קרליבך 2 תל אביב
מינהל הבטיחות 2022-09-01 הפסקת עבודה בגין תאונה ל-48 שעות צו סגירה מס' צו 120368; כביש 444 בין צומת נווה ימין עד צומת אייל
מינהל הבטיחות 2022-04-25 תאונת מוות צו בטיחות מס' צו 115406; עיר היין-(דרך ארץ 2) אשקלון
מינהל הבטיחות 2022-01-13 במת הרמה לא תקינה צו בטיחות מס' צו 111779; רכבת ישראל: לאורך כביש 431- צומת פלמחים עד תחנת ראשונים ראשל"צ- מקטע DP-08
מינהל הבטיחות 2022-01-13 בגין תאונת עבודה צו בטיחות מס' צו 111778; רכבת ישראל: לאורך כביש 431- צומת פלמחים עד תחנת ראשונים ראשל"צ- מקטע DP-08
מינהל הבטיחות 2021-07-04 סגירה ל-48 בגין אירוע שגרם לפציעה קשה או מוות צו סגירה מס' צו 104760; מגדל גינדי 3 קרליבך 2- תל אביב