מפעל אמניר מיחזור אשפה

פרטים

שם
מפעל אמניר מיחזור אשפה
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.