אחים פתחי חברה לבנייה בע"מ

פרטים

שם
אחים פתחי חברה לבנייה בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 511640682

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.