שרבט צפריר וזוהר עבודות ביצוע בע"מ

פרטים

שם
שרבט צפריר וזוהר עבודות ביצוע בע"מ
מספר ח.פ.
514825397
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514825397

מעורבות בתאונות

2 תאונות, הרוג ופצוע.