מגדלי המרכז הנדסה ובניין בע"מ

פרטים

שם
מגדלי המרכז הנדסה ובניין בע"מ
מספר ח.פ.
514295187
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 514295187

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.