החברה הישראלית להשבחת מבנים בע"מ

פרטים

שם
החברה הישראלית להשבחת מבנים בע"מ
מספר ח.פ.
513938852
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 513938852

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.