חברת חשמל, תחנת הכוח אורות רבין

פרטים

שם
חברת חשמל, תחנת הכוח אורות רבין
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.