סלע אביב ביצוע בניה בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
סלע אביב ביצוע בניה בע"מ
מספר ח.פ.
515062818
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 515062818

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.