א.ד.ר.ג. קונסטרוקציות בע"מ

פרטים

שם
א.ד.ר.ג. קונסטרוקציות בע"מ
מספר ח.פ.
513368514
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 513368514

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
20594 08/10/2023 הבנאי 3 מודיעין איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. 76,960.00 ₪
20595 17/10/2023 הבנאי 3 מודיעין איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. 38,480.00 ₪