י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ

פרטים

שם
י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ
מספר ח.פ.
511999393
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511999393

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.