א. מ. מג'ד לבניין בע"מ

פרטים

שם
א. מ. מג'ד לבניין בע"מ
מספר ח.פ.
513223115
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 513223115

מעורבות בתאונות

2 תאונות, 2 פצועים.