אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ

פרטים

שם
אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ
מספר ח.פ.
516119609
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 516119609

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 הרוגים.