מגדלי ישראל בע"מ

פרטים

שם
מגדלי ישראל בע"מ
מספר ח.פ.
510950157
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510950157

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 פצועים.