חברת המנופים הגרמנית COCKS

פרטים

שם
חברת המנופים הגרמנית COCKS
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.