קבוצת אפריקה ישראל מלונות

פרטים

שם
קבוצת אפריקה ישראל מלונות
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 520038977

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.