מפעל מתכת 'גדעון ושרה יניב'

פרטים

שם
מפעל מתכת 'גדעון ושרה יניב'
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 פצועים.