מפעל "שטראוס עלית"

פרטים

שם
מפעל "שטראוס עלית"
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.