י.ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
י.ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע"מ
מספר ח.פ.
510993389
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510993389

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.