חוות בננות החוף

פרטים

שם
חוות בננות החוף
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.