משק אלימלך קליין

פרטים

שם
משק אלימלך קליין
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.