הקורנס מפעלי עופרת בע"מ

פרטים

שם
הקורנס מפעלי עופרת בע"מ
מספר ח.פ.
510609126
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510609126

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 פצועים.