בית פרטי זכי חסן כפר משהד

פרטים

שם
בית פרטי זכי חסן כפר משהד
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.