י. שומרוני - חב' להשקעות ובניה בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
י. שומרוני - חב' להשקעות ובניה בע"מ
מספר ח.פ.
511552291
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511552291

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.