משחטת עוף הארץ אשקלון

פרטים

שם
משחטת עוף הארץ אשקלון
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.