אורית ליפשיץ בעל היתר בנייה

פרטים

שם
אורית ליפשיץ בעל היתר בנייה
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 פצועים.