חברת בניין אלחנאוי- חברה לעבודות עפר

פרטים

שם
חברת בניין אלחנאוי- חברה לעבודות עפר
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 הרוגים.