שלמה בן עטר בעל היתר בנייה

פרטים

שם
שלמה בן עטר בעל היתר בנייה
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.