עמירם סיון בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
עמירם סיון בע"מ
מספר ח.פ.
511093692
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511093692

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-05-27 סגירת אתר בעקבות תאונה צו סגירה מס' צו 64517; לבנון חיים 42 תל אביב