עמירם סיון בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
עמירם סיון בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
businessEntities.memo>
ח.פ 511093692

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2018-05-27 סגירת אתר בעקבות תאונה צו סגירה מס' צו 64517; לבנון חיים 42 תל אביב