עיריית תל אביב-יפו

פרטים

שם
עיריית תל אביב-יפו
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.