רפת שלום עופר

פרטים

שם
רפת שלום עופר
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.