האחים אבו עיאש בע"מ

פרטים

שם
האחים אבו עיאש בע"מ
מספר ח.פ.
511070781
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511070781

מעורבות בתאונות

2 תאונות, 3 פצועים ו-2 הרוגים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
20909 05/11/2023 ההסתדרות 62 חולון איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה. מספר פרט 30 בחלק ג' בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה, בהתאם לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה 2017. 76,960.00 ₪