ישראל אלימלך בינוי והשקעות בע"מ

פרטים

שם
ישראל אלימלך בינוי והשקעות בע"מ
מספר ח.פ.
515712685
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 515712685

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2022-12-13 אי שימוש בציוד מגו אישי למניעת נפילה עובד מגובה מעל 2 צו בטיחות מס' צו 123302; המעורר 17- גבעתיים