המכון לטיהור שפכים תנובות

פרטים

שם
המכון לטיהור שפכים תנובות
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 פצועים.