אלי-אל הנדסה וקבלנות בע"מ

פרטים

שם
אלי-אל הנדסה וקבלנות בע"מ
מספר ח.פ.
515717494
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 515717494

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-01-26 בגין תאונה צו בטיחות מס' צו 124914; היוצרים 7 (דוריף 13) אשקלון- 2 בנייני מגורים
מינהל הבטיחות 2023-01-24 ליקויים רבים צו בטיחות מס' צו 124740; היוצרים 7 (דוריף 13) אשקלון- 2 בנייני מגורים
מינהל הבטיחות 2023-01-24 בגין תאונה צו בטיחות מס' צו 124699; היוצרים 7 (דוריף 13) אשקלון- 2 בנייני מגורים