פנחס ישראל- בעל היתר בנייה

פרטים

שם
פנחס ישראל- בעל היתר בנייה
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.