ע נ הר עפר בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
ע נ הר עפר בע"מ
מספר ח.פ.
512437104
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512437104

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, 2 הרוגים.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-02-09 תאונת מוות צו סגירה צו בטיחות: 125694, פרויקט תשתיות הנחת קווי חשמל תקשורת ביוב ניקוז ומים עבודה עבור חב' חשמל האורגים 23 א.ת. הכבדה אשדוד
מינהל הבטיחות 2023-02-09 איסור המשך חפירה ליד קיר צו בטיחות מס' צו 125695; פרויקט תשתיות הנחת קווי חשמל תקשורת ביוב ניקוז ומים עבודה עבור חב' חשמל האורגים 23 א.ת. הכבדה אשדוד