אחים בן רחמים (צפון) בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
אחים בן רחמים (צפון) בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510528599

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-02-20 ליקויים כפי שנראו בעת הביקור צו בטיחות מס' צו 126160; פרויקט אצטדיון הר חומה גוש 29937 חלקות 92+13+97 פארק שצ"פ 840-850 הר חומה ירושלים
מינהל הבטיחות 2023-02-20 בעקבות תאונת מוות צו בטיחות מס' צו 126158; פרויקט אצטדיון הר חומה גוש 29937 חלקות 92+13+97 פארק שצ"פ 840-850 הר חומה ירושלים