מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (חברה עירונית)

פרטים

שם
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (חברה עירונית)
מספר ח.פ.
511124778
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511124778

מעורבות בתאונות

3 תאונות, הרוג ו-2 פצועים.