גומי כהן- הוואה בע"מ

פרטים

שם
גומי כהן- הוואה בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 512630328

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-02-24 לא גודר לבטח כל חלק מסוכן במכונה (הגידור אינו קיים) צו בטיחות מס' צו 126338