מפעל יאסין לפרזול ולמסגרות

פרטים

שם
מפעל יאסין לפרזול ולמסגרות
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-03-03 לא גודר לבטח כל חלק מסוכן במכונה (הגידור אינו קיים) צו בטיחות מס' צו 126818