דוד כהן צדק- בעל היתר בנייה

פרטים

שם
דוד כהן צדק- בעל היתר בנייה
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-03-07 תאונה- עבודות שיפוץ + הריסת קירות במבנה סדנאות למוזיקה צו סגירה מס' צו 126998; הארכת הפסקת עבודה מתאריך 07.03.2023 משעה 8:00 בבוקר
מינהל הבטיחות 2023-03-03 תאונה צו סגירה עבודות שיפוץ + הריסת קירות במבנה סדנאות למוזיקה