אחוזת רייסדור בע"מ

פרטים

שם
אחוזת רייסדור בע"מ
מספר ח.פ.
515881654
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 515881654

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-04-02 תאונה קשה צו בטיחות מס' צו 127998; פרוייקט פיתוח ותשתיות רייסדור ירושלים גוש 30616 חלקה 196 מגרש 25 רמת שלמה ירושלים
מינהל הבטיחות 2023-03-29 תאונה קשה צו בטיחות מס' צו 127903; פרוייקט פיתוח ותשתיות רייסדור ירושלים גוש 30616 חלקה 196 מגרש 25 רמת שלמה ירושלים
מינהל הבטיחות 2023-03-29 משטחי עבודה שאינם מגודרים צו בטיחות מס' צו 127904; פרוייקט פיתוח ותשתיות רייסדור ירושלים גוש 30616 חלקה 196 מגרש 25 רמת שלמה ירושלים